יום שישי, 24 בינואר 2020, כ"ז טבת ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-2339066

אופקים בנגבנט

חדשות אופקים

דו"ח מבקר המדינה משבח את התנהלותה של עיריית אופקים בנוגע לדיני מכרזים

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

שמעון בן קימון

נייד 052-7053686

SIMON320@WALLA.COM

השבוע פורסם דו"ח מבקר המדינה ובו צוינה לחיוב פעמיים עיריית אופקים, בנושאי דמי שימוש של נותן השירות בשירותי המשרד של הרשות וחיוב נותן השירות לשאת בעלות השימוש במתקניה ובציודה.

על פי הדו"ח בדיקת ההסדרים בין 91 רשויות מקומיות לנותני שירות העלתה כי רק עיריית אופקים דאגה לקבוע בהסכם בינה לבין נותן השירות כי הוא יישא בעלות כל הציוד שיידרש לביצוע השירותים, לרבות תחזוקתו ותחלופתו אם יינזק. הליך זה, שעיגנה עיריית אופקים, לא מתקיים ב-51 רשויות מקומיות הנושאות במלוא עלות השימוש במשאביהן לטובת נותן השירות, מבלי שהדבר עוגן במכרז או הסכם בינן לבין נותן השירות, למעשה נותן השירות אינו משתתף כלל בעלות השימוש במשאבי הרשות.

עוד צוין בדו"ח כי ב-39 רשויות אחרות נקבע מפורשות בהסכם עם נותני השירותים כי הן אלה שיישאו במלוא הוצאות השימוש של נותן השירות במתקניהן או בציודן, אף שהשימוש במשאבי הרשות המקומית כרוך בהוצאה לא מבוטלת מקופת הרשות. יתרה מזו, בידי כל הרשויות המקומיות האלו לא נמצא תחשיב של עלויות השימוש החודשיות או השנתיות של נותני השירות במשרדיהן ובציודן. מרבית הרשויות המקומיות לא שיקפו- במכרז או בהסכם עם נותני השירות – את עלויות השימוש האלה

במקום נוסף ציין משרד מבקר המדינה בחיוב את עיריית אופקים על כך שחייבה במכרז ובהסכם את נותן השירות לשאת בעלות השימוש במתקניה ובציודה. משרד מבקר המדינה העיר לשאר 90 הרשויות המקומיות שנבדקו, אשר לא חייבו את נותן השירות לשאת בעלות השימוש במתקניהן ובציודן, מכיוון שהשימוש במשאבי הרשות המקומית כרוך, לא פעם, בעלות לא זניחה של עשרות אלפי ש"ח לשנה. לטענת המבקר, ראוי שבעלות זו יישא נותן השירות, המשתמש במתקני הרשות ובציודה ולא הרשות עצמה. עוד המליץ כי למען הגברת השקיפות ראוי שעלויות אלו יתומחרו במלוא שוויין ויעוגנו במכרז ובהסכם בין הרשות המקומית ובין נותן השירות.

 

רינתסמולניק-מסד, היועצת המשפטית של העירייה: "שמחנו לקבל אישור נוסף ומכובד על התנהלותנו התקינה בכל הקשור לדיני מכרזים ברשות ונמשיך לפעול כך גם בעתיד".    

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: